Zvolte si jazyk:

Studenti a mladí v Česku

1. Systém vzdělávání v ČR

+

Po předškolním vzdělávání a základním vzdělávání (tedy povinné školní docházce) následuje vzdělávání střední.

Vzdělávací programy středního vzdělávání se rozlišují na:

Střední odborné vzdělávání (1-2 roky) – pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ukončeno závěrečnou zkouškou.

Střední odborné vzdělávání s výučním listem (2-3 roky) – příprava pro výkon povolání. Ukončeno závěrečnou zkouškou a udělením výučního listu.

Střední odborné vzdělávání s maturitní zkouškou (4 roky) – příprava k výkonu náročnějších povolání nebo příprava k terciárnímu vzdělávání. Ukončeno maturitní zkouškou.

Střední všeobecné vzdělání s maturitní zkouškou (4-6-8 let) – příprava především k terciárnímu vzdělávání. Ukončeno maturitní zkouškou.

Druhy středních škol: gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učilišt.

 

Vzdělávání v konzervatoři (6-8 let) je specifický druh vzdělávání v oblasti hudby, tance, zpěvu a dramatického umění. Ukončeno maturitní zkouškou nebo absolutoriem.

 

Vyšší odborné vzdělávání (3–3,5 let) prohlubuje znalosti získané ve středním vzdělávání a poskytuje praktickou přípravu pro výkon náročnějších povolání. Studium je ukončeno absolutoriem.

 

Vysokoškolské vzdělávání je rozlišeno na 3 úrovně:

Bakalářský studijní program (3-4 roky) – ukončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Magisterský studijní program – navazující na bakalářská program (1-3 roky) nebo samostatný magisterský program (4-6 let) – ukončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Doktorský studijní program (3-4 roky) – ukončen státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Kalendář akcí Mapa E-T Beskydy