Wybierz język:

Historia EURES-T Beskydy

Historia EURES-T Beskydy

+

Ezajemnie połączona historia i geografia regionu są same w sobie źródłem wzajemnej współpracy na obszarze mobilności pracowniczej.

Historycznie EURES-T Beskydy są połączone podobne regiony, które jednak zachowują swoją odmienność

Czeska (morawska) oraz polska część regionu ma wspólny dialekt, stukturę ekonomiczną zatrudnienia natomiast geografia nie tworzy specjalną przeszkodę do wzajemnej mobilności. Przedewszystkim wielkie skupiska (Ostrawa – Bielsko-Biała) łączone są sukcesywnie drogami ekspresowymi, znajduje się tu dobre połączenie kolejowe. Rozwinięty przemysł wydobywczy i hutniczy wpływa na charakter profesyjnego kształcenia, znajdujemy tutaj podobne profesje po obu stronach granicy, co umożliwia znalezienie pracy po oby dwu stronach granicy. W czsie procesu transformacji gospodarek w latach 90tych dochodziło do tego, że pracownicy nie znajdywali pracy w swojej profesji. Skupiska transformowały się i dzić stają się centrami IT technologii.

Czeska i słowacka strona Partnerstwa mają wspólną historię od roku 1918 do roku 1993. Zakłady hutnicze w okolicy Ostrawy stały się oprócz innego tradycyjnymi zakładami zatrudniającymi ludzi z powiatów Čadca, Kysucké Nové Mesto i Námestovo.W czasie transformacji, te powiaty odnotowały gwałtowny wzrost bezrobocia, ukszatłtowane nawyki dojazdu za pracą ułatwiły częściowe przejście przez ten okres kryzysu.Uniwersytet Ziliński ukierunkowany na Transport oraz IT technologie tradycyjnie przyciąga wielu studentów z czeskich regionów przygranicznych, którzy znajdują pracę w okolicy.

W teraźniejszości Žilina, Ostrawa i Bielsko-Biała stanowią trójkąt, na obszarze którego znajduje się perzmysł samochodowy i przemysł technologii IT. Części peryferyjne regionu na wszystkich stronach granicy oferują duże możliwości rozwoju ruchu turystycznego, które przedstawiają duże możliwości zatrudnienia sezonowego.

Przystąpieniem do obszaru Schengen przez wszystkie trzy uczestniczące państwa w Partnerstwie EURES-T Beskydy doszło do eliminacji ostatnich przeszkód administracyjnych wolnego przepływu osób w regionie. W czasie wielkiej transformacji ekonomicznej duża łiczba ludzi z regionu odeszła za pracą za granicę w ramach UE.  Wzrastająca liczba ludzi, którzy po odbytym doświadczeniu pracy  w ramach UE wracają do regionu przedstawia coraz to silniejszą grupę otwartą dla myśli regularnego dojeżdzżania za pracą na teren innego państwa. Transgraniczną współpracę wzmacniają także wzajemne umowy pomiędzy samorządami lokalnymi, utworzona sieć współpracy pomiędzy PES, pozytywna ocena znaczenia ekonomicznego i siły handlowej regionu przez handlowe i biznesowe izby oraz wzrastająca ilość wzajemnych transgranicznych inicjatyw roboczych. 

Kalędarz wydarzień Mapa E-T Beskydy