Zvolte si jazyk:

Historie oblasti Eures-T Beskydy

Historie oblasti EURES-T Beskydy

+

Vzájemně propojená historie a geografie regionu jsou samy o sobě zdrojem vzájemné spolupráce i na poli pracovní mobility.

V EURES-T Beskydy jsou vzájemně propojeny hostoricky velmi podobné regiony, které si však zachovávají si svou rozmanitost.

Česká (moravská) a polská část regionu sdílejí podobný dialekt, ekonomickou strukturu zaměstnanosti a geografie nepředstavuje mimořádnou překážku ve vzájemné mobilitě. Zejména velké sídla (Ostrava-Bielsko Biala) se postupně propojují rychlostními dálnicemi, je zde velmi dobré železnižné propojení. Rozšířený hornický a hutnický průmysl ovlivňuje charakter profesního vzdělávání, jsou zde rozšířeny podobné profese na obou stranách hranic, což umožňuje profesionální uplatnění na kterékoli straně hranice. Během procesu transformace ekonomik v 90-tých letech se však i projevilo skryté riziko sdílení podobné struktury pracovního trhu, kdy si zaměstnanci nemohli najít práci ani na jedné straně hranic. Sídla se však transformovali, av současnosti se stávají centry průmyslu s IT technologiemi.

Česká a slovenská strana partnerství sdílejí společnou historii od roku 1918 po rok 1993. Hutní závody v okolí Ostravy se stali mj tradičními zaměstnavateli lidí ze Slovenské okresů Čadca, Kysucké Nové Mesto a Námestovo. Během procesu transformace, tyto oblasti zaznamenaly skokový nárůst nezaměstnanosti, ale vytvořené návyky dojíždění za prací, pomohli toto krizové období částečně překonat. Žilinská univerzita zaměřená na transportation a IT technologie tradičně attracted mnoho studentů z českého pohraničí, kteří zůstávali pracovat v oblasti.

V současnosti Žilina, Ostrava a Bielsko-Biala představují silný trojúhelník se soustředěným automobilovým průmyslem a IT technologiemi. Okrajové části regionu na všech třech stranách hranic poskytují obrovské možnosti rozvoje cestovního ruchu, které představuje velké možnosti sezónní zaměstnanosti.

Vstupem do schengenského prostoru všech tří zúčastněných krajů partnerství EURES-T Beskydy se odstranily poslední administrativní překážky volného pohybu v oblasti. Během období ekonomické transformace množství lidí z oblasti odisšlo za prací do zahraničí v rámci Evropské unie. Narůstající množství lidí, kteří se po pracovní zkušenosti v rámci EU vracejí do oblasti představuje sílící skupinu lidí otevřených myšlence pravidelného dojíždění za prací na území jiného státu. Přeshraniční pracovní mobility také posilují vzájopmné dohody mezi místními samosprávami, vybudovaná síť spolupráce mezi VPSvZ, pozitivní posouzení ekonomického významu a obchodní síly regionu Obchodními a podnikatelskými komorami a rostoucí počet vzájemných přeshraničních pracovních iniciativ.

Kalendář akcí Mapa E-T Beskydy