Wybierz język:

Poszukujący pracy w Polsce

1. Poszukiwać pracy można za pośrednictwem

+

Publicznych Służb Zatrudnienia

powiatowych urzędów pracy:   www.epuls.praca.gov.pl

wojewódzkich urzędów pracy: http://krajowe.wup-katowice.plwww.wup.opole.pl/praca/

Pełen wykaz urzędów pracy wraz z danymi teleadresowymi można znaleźć na stronie: www.psz.praca.gov.pl .

Sieci EURES:

Oferty pracy pochodzące z publicznych służb zatrudnienia wszystkich krajów EOG, a więc również Polski, Czech i Słowacji znajdują się na Portalu Mobilności Zawodowej EURES: www.eures.europa.eu oraz na polskiej stronie EURESwww.eures.praca.gov.pl.

Gminnych Centrów Informacji:

Usytuowane są najczęściej przy urzędach gmin. Ich celem jest ułatwienie dostępu społeczności lokalnej do wiedzy o rynku pracy, gospodarce, edukacji, możliwościach kształcenia, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Odwiedzając Gminne Centra Informacji można bezpłatnie skorzystać z dostępu do komputera, Internetu, faksu w celu poszukiwania pracy.

Niepublicznych agencji zatrudnienia:

Każda niepubliczna agencja zatrudnienia powinna posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia, czego potwierdzeniem jest certyfikat wydawany  w imieniu Marszałka Województwa przez wojewódzkie urzędy pracy. Lista agencji znajduje się na stronie internetowej krajowego rejestru agencji zatrudnienia: www.kraz.praca.gov.pl .

Gazet z ogłoszeniami o pracę:

Większość gazet codziennych, zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych, zawiera specjalne rubryki z ofertami pracy. Najwięcej ogłoszeń można znaleźć w poniedziałkowym wydaniu „Gazety Wyborczej”, w dodatku „Praca”, oraz w dodatku "Moja Kariera" w „Rzeczpospolitej”, który ukazuje się w środy.

Portali internetowych z ofertami pracy:

www.praca.interia.pl , praca.gazeta.pl , www.pracuj.pl , www.praca.pl www.jobpilot.pl , www.pracadlaciebie.pl ,www.praca.wp.pl , www.praca.onet.pl , www.hrk.pl , www.kariera.pl , http://gazetapraca.pl,  

Przystępując do poszukiwania pracy należy przygotować niezbędne dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny. Pomoc przy sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych można uzyskać u doradców zawodowych w urzędach pracy.

Kalędarz wydarzień Mapa E-T Beskydy