Zvoľte si jazyk:

Pracovné podmienky v oblasti Beskýd na Slovensku

1. Všeobecné informácie o Slovenskej republike

+

 

Oficiálny názov: Slovenská republika

Dátum vzniku republiky: 1. 1. 1993

Štátne zriadenie: republika

Politický systém: parlamentná demokracia

Územnosprávne členenie:

 • 8 Vyšších územných celkov, 138 miest, 2883 obcí
 • 8 krajov (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky,
 • Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický), 79 okresov

Štátny jazyk: slovenský

Hlavné mesto: Bratislava (417 389 obyvateľov k 31.12.2013)

Susedia: Česká republika, Poľská republika, Ukrajina, Maďarská republika, Rakúsko

Rozloha: 49 035 km2

Počet obyvateľov: 5 417 750 (k 30.06.2014, zdroj : ŠÚ SR)

Hustota obyvateľstva: 109/km2

Mena: Euro, 1 € = 100 centov

Štátne sviatky:

 • 1. január Deň vzniku Slovenskej republiky
 • 5. júl Sviatok svätého Cyrila a Metoda
 • 29. august Výročie SNP
 • 1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky
 • 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu

 

 •  Ďalšími dňami pracovného pokoja, okrem nedieľ, sú dni pracovného pokoja:
 • 6. január Zjavenie Pána (Traja králi)
 • Veľký piatok
 • Veľkonočný pondelok
 • 1. máj Sviatok práce
 • 8. máj Deň víťazstva nad fašizmom
 • 15. september Sedembolestná Panna Mária
 • 1. november Sviatok všetkých svätých
 • 24. december Štedrý deň
 • 25. december Prvý sviatok vánočný
 • 26. december Druhý sviatok vianočný

Viac informácií  na www.sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko

Poľské zastupiteľské úrady:

Veľvyslanectvo Poľskej republiky:

ul. Hummelova 4, 814 91 Bratislava

tel. 00421 2 59490211, fax. 00421 2 54413184,

e-mail: bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

web: http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/sk/

Poľský honorárny konzulát je v Liptovskom Mikuláši (Nám. osloboditeľov 1,

tel. 00 421 445 528 810; fax: 00421 445 528 810, konzul@verex.sk).

 

Poľský inštitút:

Námestie SNP č.27, P.O. Box 153 814 99 Bratislava

tel. 00421 2 54432013

e-mail: bratyslawa@instytutpolski.org

web: www.polinst.sk

 

Poľský klub:

web: www.polonia.sk

V žilinskom regióne v meste Martin funguje občianske združenie Polonus, v

ktorom sa konajú stretnutia, výučba poľského jazyka a škôlka s poľským

jazykom.

Adresa sídla: Kultúrne centrum, ul. P.O. Hviezdoslava 5, 036 01 Martin

tel.: 043/ 4293655

web: www.polonus.sk

e-mail: pirin@nextra.sk

 

Český zastupiteľský úrad:

Veľvyslanectvo Českej republiky:

Hviezdoslavovo nám. 8, 811 02 Bratislava 

tel: +421 2 59203301 , fax: +421 2 59203330

e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz

web: www.mzv.cz/bratislava

 

České centrum

Hviezdoslavovo nám. 8, 814 99 Bratislava

tel: 02/54 41 82 15, fax: +421 2 54418215

e-mail: ccbratislava@czech.cz

web: www.czc.sk

 

Slovenské zastupiteľské úrady v Českej republike a v Poľsku:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave

ul. Litewska 6, 00-581 Varšava,

tel.: 0048 225258110, fax.: 0048 225258122

web: http://www.mzv.sk/varsava

e- mail:  emb.warsaw@mzv.sk

Generálny konzulát v Krakove - ul. Św. Tomasza 34, 31-027 Krakov, tel. 0048

124254970, e-mail: cg.krakow@mzv.sk

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe 

Pelléova 12, 160 00 Praha 6,

tel. 00420 233113051, fax.: 00420 233113054

web: http://www.mzv.sk/praha

e-mail:  emb.prague@mzv.sk

 

Kalendár akcií Mapa E-T Beskydy