Zvoľte si jazyk:

Pracovné podmienky v oblasti Beskýd v Česku

1. Všeobecné informácie o České republice

+

• Oficiálny Názov: Česká republika

• Dátum vzniku republika: 1. 1. 1993

• Štátne zriadenie: republika

• Politický systém: Parlamentná demokracia

• Územné členenie:

• 14 vyšších územných samosprávnych celkov, 602 mest, 6253 obcí

• 14 krajín (Hlavné mesto Praha, Stredočeský kraj so sídlom V Prahe, Jihočeský kraj so sídlom v Českých Budějoviciach, Plzeňský kraj so sídlom v Plzni, Karlovarský kraj so sídlom v Karlových Varoch, Ústecký kraj so sídlom v Ústí nad Labem, Liberecký kraj so sídlom v Liberci, Královéhradecký kraj so sídlom v Hradci Králové, Pardubický kraj so sídlom v Pardubiciach, Kraj Vysočina so sídlom v Jihlave, Jihomoravský kraj so sídlom v Brne, Olomoucký kraj so sídlom v Olomouci, Moravskoslezský kraj so sídlom v Ostrave, Zlínsky kraj so sídlom v Zlíne).

• Štátny jazyk: český

• Hlavné mesto: Praha (1 250 520 obyvateľov)

• Susediace Krajina: Spolková republika Nemecko, Poľská republika, Rakúsko, Slovenská republika

• Rozloha: 78 867 km2

• Počet obyvateľov: 10 521 646 (k 30. 06. 2014)

• hustota obyvateľstva: 133,3 / km2

• MENA: Koruna, 1 CZK = 100 halierov

• Štátne sviatky:

o 1. január Deň obnovy samostatného českého štátu

o 8 Máj Deň Víťazstva

o  5. júl Deň slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda

• Ostatné sviatky:

o 6. júl Upálenie mistra Jana Husa

o 28. Septembra Deň českej štátnosti

o  28 Septembra Deň vzniku samostatného československého štátu

o 17. novembra Deň boja za Slobodu a demokraciu

o Veľkonočný Pondelok

o 1. máj Sviatok Prace

o 24 december Štedrý deň

o 25 december 1. sviatok vianočný

o 26 december 2. sviatok vianočnýPoľské zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo PR v Prahe

Valdštejnská 8, 118 01 Praha 1

tel .: +420 257 099 500, +420 257 099 523, +420 257 099 524

fax: +420 257 530 399

e-mail: praga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Web: www.prague.polemb.netKonzulárne oddelenie Veľvyslanectva LP v Prahe

Stolárska 13-15, 110 00 Praha 1

tel .: +420 220 400 120

fax: +420 224 227 320

e-mail: praga.amb.wk@msz.gov.pl

Web: www.prague.polemb.netGenerálny konzulát PR v Ostrave

ul. Blahoslavova 4, 701 00 Ostrava

tel: +420 596 118 074, +420 596 118 076 76 ;.

fax: +420 596 118 073

e-mail: ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Web: http://ostrawa.msz.gov.plHonorárny konzulát PR v Brne

Hudcova 78, 612 00 Brno - Medlánky

tel .: +420 775 412 957

fax: +420 545 534 268

e-mail: petr.mrkyvka@law.muni.czPoľský Inštitút v Prahe

Malé námestie 1, 110 00 Praha 1

tel .: +420 224 214 708

fax: +420 224 223 010

Web: www.polskyinstitut.czSlovenske zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo SR v Prahe

Pelléova 12, 160 00 Praha 6

Tel .: 420/233 113 051

fax: 420/233 113 054

e-mail: emb.prague@mzv.sk

Web: www.mzv.sk/prahaČeské zastupiteľské úrady v Českej republike a Poľskej republike

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Poľsku

ul. Basket 18, 00-555 Warsaw

Tel .: 0048 225251-850,890

Fax 0048 225251-898

e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/warsaw, www.republikaczeska.plVeľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku

Hviezdoslavovo nám. 8, 810 00 Bratislava

tel :. 00421/2/59203301

fax :. 00421/2/59203330

e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/bratislava