Zvoľte si jazyk:

Pracovné podmienky v oblasti Beskýd v Polsku

1. Všeobecné informácie o Poľskej republike

+

Oficiálny názov: Poľská republika

• Dátum vzniku: 966 (historický dátum vzniku Poľského Štátu)

 1918 (získanie nezávislosti)

• Štátne zriadenie: parlamentárna demokracia

• Politický systém: parlamentárne - kabinetový

• Administratívne členenie:

• 16 vojvodstiev

• 379 okresov

• 2 478 obcí

• Štátny jazyk: poľský

• Hlavné mesto: Varšava (1 711 466 obyvateľov)

• Susedia: Rusko, Litva, Bielorusko, Ukrajina, Slovenská republika, Česká

republika, Nemecko

• Rozloha: 322 575 km2

• Počet obyvateľov: 38 496 000 (31.12.2013 r.)

• Hustota zaľudnenia: 123/km2

• Mena: poľský zlotý, 1 PLN = 100 grošov

• Štátne sviatky:

• 1. máj – Štátny sviatok 1. Máj

• 3. máj - Výročie Schválenia Ústavy 3. Mája

• 11. novembra – Výročie Získania Nezávislosti

Inými dňami pracovného pokoja, okrem nedelí sú:

• 1. januára – Nový Rok

• 6.januára Epiphany

• Veľká Noc

• Veľkonočný Pondelok

• Božie Telo

• 15. augusta Nanebovzatie Najsvätejšej Panny Márie

• 1. novembra Sviatok Všetkých Svätých

• 25. decembra Prvý Sviatok Vianočný

• 26. decembra Druhý Sviatok Vianočný

 

Viac informácií: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska;

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/

l_powierzchnia_i_ludnosc_przekroj_terytorialny_2013.pdf;

http://stat.gov.pl/podstawowe-dane/

 

Slovenské zastupiteľské úrady v Poľsku:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

00-581 Varšava, ul. Litewska 6,

tel. 0048 22 525 81 10, fax.0048 22 525 81 22

emb.warsaw@mzv.sk

www.ambasada-slowacji.pl

Konzulárne Oddelenie, tel. 0048 22 525 81 10

cons.warsaw@mzv.sk

Obchodné Oddelenie, tel. 0048 22 525 81 10

obeo.varsava@economy.gov.sk

Generálny Konzulát Slovenskej republiky:

31-023 Krakov, ul. Św. Tomasza 34, tel. (0-12) 425 49 70.

Honorárne konzuláty sa nachádzajú v Sopotoch (ul. Grunwaldzka 12-16, tel.

058 551 10 02), Gliviciach (ul. Rynek 6, tel.: 032 257 06 00), Poznani (ul.

Św. Marcina 80/82, tel.: 061 853 72 51), Žešove (ul. Karola Lewakowskiego

10, tel. 017 853 45 86), Vratislavi (ul. Armii Ludowej 21, tel. 071 785 03 69),

Zakopanom (ul. Tadeusza Kościuszki 19, tel. 018 202 45 16).

Slovenský Inštitút:

ul. Krzywe Koło 12/14a, 00-270 Varšava,

tel.: 00 48 22 635 77 74,

e-mail: instytut@instytutslowacki.pl

www.instytutslowacki.pl

České zastupiteľské úrady v Poľsku:

Veľvyslanectvo Českej republiky

00-555 Varšava, ul. Koszykowa 18 ,

tel. 0048 22 525 18 50, fax 0048 22 525 18 98

warsaw@embassy.mzv.cz

http://www.mzv.cz/warsaw

Konzulárne Oddelenie, al. Róż 12, 00-556 Varšava, tel. +48/ 225 251 850

Ekonomické a Obchodné Oddelenie, tel. 0048 22 525 18 58

commerce_warsaw@mzv.cz

Čestné Konzuláty Českej republiky:

60-810 Poznaň ul. Żegiestowska 11/13 , tel. +48/ 697 388 186

42-200 Čenstochova, Al. Najświętszej Maryi Panny 24/18, tel. (034) 372 05 51

České Centrum v Poľsku - Varšava

Al. Róż 16, 00-556 Varšava

tel: +48-22-6297271

+48-22-6283320

ccwarszawa@czech.cz

www.czechcentres.cz/warsaw

Poľské zastupiteľské úrady v Čechách a na Slovensku:

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Čechách:

118 00 Praha, Valdštejnska 8,

Tel.: 00420 257 099 500, Fax +420257530399

praga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

http://www.praga.msz.gov.pl/pl/

Generálny Konzulát Poľskej republiky v Ostrave

Ostrava, Blahoslavova 4, 701 00

Tel.: 00420596118074

ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

http://www.ostrawa.msz.gov.pl/

Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku:

814 91 Bratislava, Hummelova 4,

Tel.: 00 421 2 59490211, fax: 00421 2 5441 3184

bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/pl/

 

Kalendár akcií Mapa E-T Beskydy