Zvoľte si jazyk:

Strategické obdobie 2010-2013

Strategické obdobie 2010-2013

+

Rámcová zmluva EÚ a UPSVaR Čadca (ENG) 3-ročný plán aktivít

Rámcová zmluva partnerstva

Ročný plán aktivít 2010-2011

Grantová zmluva (.pdf)
Plán aktvít (.doc)
Rozpočet (.xls)

Ročný plán aktivít 2011-2012

Grantová zmluva (.pdf)
Plán aktivít (.doc)
Rozpočet (.xls)

Výročná správa (.pdf)

Ročný plán aktivít 2012-2013

Grantová zmluva (.pdf)
Plán aktivít (.doc)
Rozpočet (.xls)

Výročná správa (.pdf)

Kalendár akcií Mapa E-T Beskydy