Zvoľte si jazyk:

Študenti a mladí v Poľsku

1. Vzdelávací systém

+

http://www.buwiwm.edu.pl/sdd/schemat.htm 

Do septembra 1999 prvým stupňom vzdelávania v Poľsku bola 8 – ročná základná škola, po skončeniu ktorej bolo možné uchádzať sa o prijatie na vyššie základné školy: všeobecno – vzdelávacie stredné alebo odborné stredné školy.

Reforma osvety, okrem programových zmien, zaviedla taktiež nové druhy škôl:

  • 6 – ročnú základnú školu,
  • 3 – ročné gymnázium,
  • vyššie školy nadgymnáziálne: 3 – ročné profilované lýceum, 4 – ročná stredná odborná škola, 2 – 3 ročná odborná škola, 2 – ročné doplnkové lýceum a 3 – ročná doplnková odborná škola (posledné dva druhy škôl sú určené pre absolventov odborných učilíšť).

V prechodnom období súčastne existujú vyššie základné školy ako aj nadgymnáziálne školy.

Obdobie vzdelávania do momentu ukončenia školy, ktorá umožňuje pristúpiť k maturitnej skúške (skúške dospelosti) je spolu 12 – 15 rokov. Po absolvovaní maturitnej skúšky (skúšky dospelosti) absolventi získavajú maturitné vysvedčenie, ktoré im umožňuje uchádzať sa o prijatie na vysokú školu. 

Kalendár akcií Mapa E-T Beskydy