Zvoľte si jazyk:

Uchádzači o zamestnanie na Slovensku

1. Hľadanie práce je možné prostredníctvom

+
  1. Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny – www.upsvar.sk (voľné pracovné miesta)
  2. siete EURES – www.eures.sk, ktorý pomôže pri hľadaní práce v zahraničí.
  3. agentúr dočasného zamestnávania alebo agentúr podporovaného zamestnávania. Zoznam agentúr nájdete na http://www.upsvar.sk/rs/phoenix.nsf/docs/DOC-00000ADA
  4. inzerátov v printových médiách – denníky, týždenníky a rôzne regionálne noviny, či časopisy ponúkajú širokú paletu prác v rôznych oblastiach.

Užitočné adresy:

www.employment.gov.sk – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

www.profesia.sk - Súkromné portály s pracovnými ponukami

www.praca.sk - Súkromné portály s pracovnými ponukami

www.jobagent.sk - Súkromné portály s pracovnými ponukami

www.pravda.sk – Pracovné ponuky v denníku

www.sme.sk - Pracovné ponuky v denníku

Kalendár akcií Mapa E-T Beskydy