Wybierz język:

Warunki pracy na obszasze Beskidów w Polsce

1. Informacje ogólnie o Rzeczpospolitej Polskiej

+

Nazwa oficjalna: Rzeczpospolita Polska

• Data powstania: 966 (historyczna data powstania Państwa Polskiego)

 1918r. (odzyskanie niepodległości)

• Ustrój państwowy: demokracja parlamentarna

• System polityczny: parlamentarno - gabinetowy

• Podział administracyjny:

• 16 województw

• 379 powiatów

• 2 478 gmin

• Język państwowy: polski

• Stolica państwa: Warszawa (1 711 466 mieszkańców)

• Sąsiedzi: Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Republika Słowacka,

Republika Czeska, Niemcy

• Obszar: 322 575 km2

• Liczba ludności: 38 496 000 (31.12.2013 r.)

• Gęstość zaludnienia: 123/km2

• Waluta: polski złoty, 1 PLN = 100 groszy

• Święta państwowe:

• 1 maja – Święto Państwowe 1 Maja

• 3 maja - Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

• 11 listopada – Rocznica Odzyskania Niepodległości

Innymi dniami wolnymi od pracy, oprócz niedziel, są:

• 1 stycznia – Nowy Rok

• 6 stycznia Święto Trzech Króli

• Wielkanoc

• Poniedziałek Wielkanocny

• Boże Ciało

• 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

• 1 listopada Święto Wszystkich Świętych

• 25 grudnia Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

• 26 grudnia Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska;

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/

l_powierzchnia_i_ludnosc_przekroj_terytorialny_2013.pdf;

http://stat.gov.pl/podstawowe-dane/

Słowackie placówki dyplomatyczne w Polsce:

Ambasada Republiki Słowackiej

 00-581 Warszawa, ul. Litewska 6,

tel. 0048 22 525 81 10, fax.0048 22 525 81 22

emb.warsaw@mzv.sk

www.ambasada-slowacji.pl

Wydział Konsularny, tel. 0048 22 525 81 10

cons.warsaw@mzv.sk

Wydział Handlowy, tel. 0048 22 525 81 10

obeo.varsava@economy.gov.sk

Konsulat Generalny Republiki Słowacji:

31-023 Kraków, ul. Św. Tomasza 34, tel. (0-12) 425 49 70.

Konsulaty honorowe znajdują się w Sopocie (ul. Grunwaldzka 12-16, tel. 058

551 10 02), Gliwicach (ul. Rynek 6, tel.: 032 257 06 00), Poznaniu (ul. Św.

Marcina 80/82, tel.: 061 853 72 51), Rzeszowie (ul. Karola Lewakowskiego

10, tel. 017 853 45 86), Wrocławiu (ul. Armii Ludowej 21, tel. 071 785 03 69),

Zakopanem (ul. Tadeusza Kościuszki 19, tel. 018 202 45 16).

Instytut Słowacki:

ul. Krzywe Koło 12/14a, 00-270 Warszawa,

tel.: 00 48 22 635 77 74,

e-mail: instytut@instytutslowacki.pl

www.instytutslowacki.pl

Czeskie placówki dyplomatyczne w Polsce:

Ambasada Republiki Czeskiej

00-555 Warszawa, ul. Koszykowa 18 ,

tel. 0048 22 525 18 50, fax 0048 22 525 18 98

warsaw@embassy.mzv.cz

http://www.mzv.cz/warsaw

Wydział Konsularny, al. Róż 12, 00-556 Warszawa, tel. +48/ 225 251 850

Wydział Ekonomiczny i Handlowy, tel. 0048 22 525 18 58

commerce_warsaw@mzv.cz

Konsulaty Honorowe Republiki Czeskiej:

60-810 Poznań, ul. Żegiestowska 11/13, tel. +48/ 697 388 186

42-200 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 24/18, tel. (034) 372 05 51

Centrum Czeskie w Polsce - Warszawa

Al. Róż 16, 00-556 Warszawa

tel: +48-22-6297271

+48-22-6283320

ccwarszawa@czech.cz

www.czechcentres.cz/warsaw

Polskie placówki dyplomatyczne w Czechach i na Słowacji:

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Czechach:

118 00 Praga, Valdštejnska 8

Tel.: 00420 257 099 500, Fax +420257530399

praga.amb.sekretariat@msz.gov.pl http://www.praga.msz.gov.pl/pl/

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie

Ostrawa, Blahoslavova 4, 701 00

Tel.: 00420596118074

ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

http://www.ostrawa.msz.gov.pl/

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej na Słowacji:

814 91 Bratysława, Hummelova 4,

Tel.: 00 421 2 59490211, fax: 00421 2 5441 3184

bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/pl/

 

 

Kalędarz wydarzień Mapa E-T Beskydy