Zvoľte si jazyk:

Zamestnávatelia v Českej Republike

1. Úvodné informácie

+

Jedným z cieľov partnerstva EURES-T Beskydy je podpora cezhraničnej mobility medzi prihraničnými regiónmi Českej, Slovenskej a Poľskej republiky. Nasledujúce informácie sú určené zaměstnavateľom, ktorí majú záujem vstúpiť na český pracovný trh. 

Kalendár akcií Mapa E-T Beskydy