Zvoľte si jazyk:

Zamestnávatelia v Poľsku

1. Úvodná informácia

+

Jedným z cieľov partnerstva EURES – T Beskydy je voľný pohyb pracovníkov v prihraničných regiónoch Čiech, Slovenska a Poľska. Nižšie uvedené informácie sú určené pre zahraničných obyvateľov, ktorých cieľom je zamestnať sa na poľskom trhu práce. 

Kalendár akcií Mapa E-T Beskydy