Wybierz język:

Studenci i młodzi ludzie w Republice Czeskiej

1. System edukacji w Republice Czeskiej

+

Po kszatłceniu przedszkolnym i podstawowym (czyli obowiązkowym kszałceniu) następuje kszatłcenie na szkołach średnich.

Programy kształcenia szkół średnich dzielą się na:

Średnie zawodowe kszatłcenie (1-2 lata) – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami kształcenia. Zakończone egzaminem końcowym.

Średnie zawodowe kształcenie z dyplomem potwierdzającam kwalifikacje (2-3 lata) – przygotowanie do wykonywania zawodu. Zakończone egzaminem końcowym i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje.

Średnie zawodowe zakończone egzaminem maturalnym (4 lata) – przygotowywanie się do wykonywania bardziej trudnych zawodów albo przygotowywanie się do kształcenia wyższego. Zakończone egzaminem maturalnym.

Średnie ogólnokształcące zakończone egzaminem maturalnym (4-6-8 lat) – przygotowywanie się przedewszystkim do kszatłcenia wyższego. Zakończone egzaminem maturalnym.

Rodzaje szkół średnich: gimnazja, szkoły średnie profilowane, średnie szkoły zawodowe.

 

Kształcenie w szkole muzycznej (6-8 lat) jest specyficznym rodzajem kształcenia z zakresu muzyki, tańca, śpiewu i sztuk dramatycznych. Zakończone egzaminem maturalnym albo absolutoriem.

 

Kszatłcenie wyższe zawodowe (3–3,5 lat) pogłębia umiejętności uzyskane w ramach kształcenia średniego i oferuje przygotowanie praktyczne do wykonywania bardziej wymagających zawodów. Studia zakończone są absolutorium.

 

Kształcenie wyższe  dzieli się na trzy poziomy:

Licencjacki program kształcenia (3-4 lata) – zakończony państwowym egzaminem końcowym i obroną pracy dyplomowej.

Magisterski program kształcenia – nawiązujący do programu licencjackiego (1-3 lata) albo samodzielny program magisterski (4-6 lat) – zakończony egzaminem końcowym i obroną pracy dyplomowej.

Doktorancki program kszatłcenia (3-4 lata) – zakończony państwowym egzaminem doktoranckim i obroną pracy doktorskiej.

Kalędarz wydarzień Mapa E-T Beskydy