Wybierz język:

Studenci i młodzi ludzie w Słowacji

1. System kształcenia w RS

+

System szkół podstawowych i średnich tworzą szkoła podstawowa, szkoła podstawa z przedszkolem, szkoła zawodowa, średnia szkoła zawodowa, gimnazjum,szkoła średnia i szkoły specjalne. Te oto szkoły mogą być państwowe, prywatne albo kościelne, z tym, że uzyskane wykształcenie jest równe. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z reguły na początku roku szkolnego, który zaczyna po dniu kiedy dziecko osiągneło 6 rok życia i trwa 10 lat.

Przedszkole ( 3-6 rok dziecka) daje dzieciom podstawy kształcenia i zręczności, rozwija ich mowę, myślenie i zainteresowania. Przygotowywuje dzieci do szkoły podstawowej.

Szkoła podstawowa przygotowywuje uczniów do dalszych studiów i praktyki. Z reguły ma 9 klas i jest podzielona na I. i II. stopień.

Szkoły średnie  zapewniają uczniom średnie zawodowe kształcenie, zupełne średnie kszatłcenie, zupełne średnie zawodowe kształcenie, wyższe zawodowe kształcenie i przygotowywują do wykonywania zawodu albo do studiów na szkołach wyższych. Średnie zawodowe kształcenie zawiera kszałcenie ogólne i przygotowanie zawodowe, zakończone jest pozytywnym wykonaniem egzaminu końcowego.

Pełne średnie kształcenie i pełne zawodowe średnie kształcenie zawiera treściowo szersze i głębsze ogólne kształcenie i przygotowanie zawodowe , zupełne średnie kształcenie zakończone jest zdaniem egzaminu maturalnego w gimnazjum, pełne średnie zawodowe kształcenie zakończone jest zdaniem egzaminu maturalnego na średniej zawodowej szkole albo w szkole zawodowej.

Kszatłcenie wyższe zawodowe zawiera ogólne kszatłcenie, specjalne kszatłcenie, specjalne przygotowanie profesyjne i artystyczne, i pedagogiczno – artystyczne, zakończone jest zdaniem egzaminu – absolutorium. Średnie szkoły organizują także  pomaturalne i dopełniające studia, podczas którego studjujący doskonalą się do kwalifikowanego wykonywania zawodu i dopełniają i pogłębiają osiągnięte wykształcenie. 

Szkoły wyższe przygotowywują kwalifikowanych specjalistów z wykszatłceniem wyższym w dziedzinach działalności naukowej, gospodarczej, socjalnej i działalności artystycznej. Na Słowacji jest obecnie 20 wyższych szkół publicznych, 10 prywatnych szkół wyższych i 3 państwowe szkoły wyższe.Studia zapewniane są w ramach trzech stopni programów studiów, zakończone są obroną pracy końcowej i zadaniem egzaminu państwowego. Pierwszy stopień jest programem licencjackim (3-4 lata), drugi jest programem studiów magisterskich, inżynierskich albo doktorskich (4-6 lat wliczając pierwszy stopień i trzecim stopniem jest

Kalędarz wydarzień Mapa E-T Beskydy