Zvoľte si jazyk:

Zamestnávatelia na Slovensku

1. Úvodná informácia

+

Jedným z cieľov partnerstva EURES-T Beskydy je podpora cezhraničnej mobility medzi prihraničnými regiónmi Českej, Slovenskej a Poľskej republiky. Nasledujúce informácie sú určené zamestnávateľom, ktorých zámerom je vstúpiť na slovenský pracovný trh.

Kalendár akcií Mapa E-T Beskydy